top of page

Dyżury Rodziców

 

Informacje na temat dyżurów dostępne są u Dyrektora Szkoły

 

 

UWAGA !!! WAŻNE!!!


Drodzy rodzice -  Gospodarz budynku w umowie wymaga, aby wszyscy wolontariusze czyli Wy-RODZICE posiadali zaświadczenia „ Protective Training” i sprawdzenie „ Background Checks” ) - dlatego zatrudniamy na stałe Panie ( pełniące dyżury), które są przez nas opłacane i spełniają warunki wymagane w umowie najmu budynku. 

Zapłata za dyżur wynosi $40 od każdej rodziny za cały rok szkolny -  już bez zwrotu .

Dziękujemy!
 

 

Informacje

 
 
Obowiązki dyżurnego

 

  • Monitorowanie korytarzy, by dzieci nie biegały po korytarzu i nikt obcy nie przebywał na terenie szkoły podczas zajęć.

 

  • Przypilnowanie uczniów w klasie, jeżeli nie ma w niej nauczycielki, katechetki lub opiekuna klasy,

  • pomoc przy zrobieniu kopi, rozprowadzeniu do klas materiałów potrzebnych do zajęć (np.kosz z zabawkami w przedszkolu).

 

  • Pomoc przy podawaniu pizzy, (kolacji).

 

  • Po zakończeniu zajęć - 8:00 p.m zebranie śmieci z klas i łazienek do jednego kosza i wyniesienie do kontenera.

 

  • sprawdzenie czystości w toaletach, czy nie ma śmieci na podłodze, czy woda w poszczególnych toaletach została spuszczona.

 

 

bottom of page