top of page

Zarząd Szkoły

Dyrektor Szkoły:

Magdalena Klos

Rada Szkoły / Rada Rodziców

Rok Szkolny 2019-2020

Prezes :

p. 

Skarbnik:

p. 

Zastępca Prezesa:

p. 

Kordynator Dyżurów : 

p. 

bottom of page