top of page

Prezes Szkoły:  Magdalena Klos

Dyrektor Szkoły: Dorota Musiał

Koordynator  religii: Iwona Piotrowska

 Rok Szkolny 2023/24  Itasca, IL.            

 wychowawcy klas:        

Klasa 0: p. Renata Miniur

Klasa 1 : p. Katarzyna Oszczepiński

Klasa 2 : p.  Wiesława Sawicki          

Klasa 3 :  p. Mirosława Kuczek - Misterka

Klasa 4 : p.  Beata Wrona             

Klasa 5 : p. Elżbieta Bachnacki

Klasa 6: p. Elżbieta Bachnacki

Klasa 7: p.  Anna Piekarczyk                         

Klasa 8 : p. Anna Piekarczyk             

                

Klasa 11LO : p. Marlena Nogaś - Herba             

                          

                             Katecheza: 

 koordynator religii : p. Iwona Piotrowska  ( przygotowanie do sakramentu

                                                                               Komunii i Bierzmowania)

              

              p. Ewa Gronkiewicz

             

Rok Szkolny 2023/24   Franklin Park, IL.            

 wychowawcy klas:

       

Klasa 0: p. Marta Pałczyńska -Pękala

Klasa 1 : p. Ewa Gronkiewicz 

Klasa 2 : p. Wiesława Sawicka            

Klasa 3 :  p. Beata Wrona

Klasa 4 : p. Teresa Sęk                              

Klasa 6: p. Mirosława Kuczek - Misterka

Klasa 7: p. Anna Piekarczyk                         

Klasa 8 : p. Anna Piekarczyk           

                

Klasa 9-11 LO : p. Renata Stafska

religia - p. Iwona Piotrowska

                                            

ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Rok szkolny 2021/2022

 

 

4.45pm – 5.30pm.

5.30pm – 6.15pm.

6.15pm -  6.30pm  kolacja

6.30pm – 7.15pm.

7.15pm – 8.00pm.

 

 

 

                         

bottom of page