top of page

Dyrektor Szkoły:  Magdalena Klos

Dyrektor do spraw pedagogiczno-wychowawczych: Dorota Musiał

Koordynator  religii: Iwona Piotrowska

 Rok Szkolny 2019-2020   Franklin Park, IL.            

 wychowawcy klas:        

Klasa 0: p. Piotr Aniołkowski 

Klasa 1 : p. Ewa Gronkiewicz

Klasa 2A : p. Wiesława Sawicka             

Klasa 2B: p. Beata Matusiewicz             

Klasa 3 :  p. Beata Wrona

Klasa 4 : p. Dorota Musiał               

Klasa 5 A: p. Beata Polak

Klasa 5 B: p. Mirosława Kuczek - Misterka                

Klasa 6: p. Teresa Sęk

Klasa 7: p. Anna Piekarczyk                          

Klasa 8 : p. Anna Zawisza             

                

Klasa 9,10 LO : p. Renata Stafska              

                          

                             Katecheza: 

 koordynator religii : p. Iwona Piotrowska  ( przygotowanie do sakramentu

                                                                               Komunii i Bierzmowania)

              p. Dorota Stanek 

              p. Ewa Gronkiewicz

              p. Anna Zawisza

Rok Szkolny 2019-2020   Wood Dale, IL.            

 wychowawcy klas:

       

Klasa 0 : p. Dorota Musiał

Klasa 1 : p. Wiesława Sawicka

Klasa 2 : p. Beata Matusiewicz

Klasa 3-4 : p. Ewa Gronkiewicz

Klasa 5-6 ( jęz pol.) - p. Anna Piekarczyk

                  ( hist./geogr.) - p.Wieslawa Sawicka

Klasa 7 ( jęz. pol.) - p. Anna Piekarczyk

religia - p. Iwona Piotrowska

                                            

ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Rok szkolny 2021/2022

 

 

4.45pm – 5.30pm.

5.30pm – 6.15pm.

6.15pm -  6.30pm  kolacja

6.30pm – 7.15pm.

7.15pm – 8.00pm.

 

 

 

                         

bottom of page